BKX a.s. - Váš partner v oblasti hydrauliky

Revize

Firma BKX a.s. vlastní osvědčení k provádění revizí a zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení v rozsahu:

  1. zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000kg
  2. jeřáby o nosnosti nad 5000kg
  3. pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3m

 

Dále vlastní firma oprávnění k výrobě, montáži, opravám a prováděním revizí a zkoušek určených zdvihacích zařízení podle vyhlášky MO (Ministerstva obrany) č.273/1999 Sb. V níže uvedeném rozsahu:

  1. zdvihadla
  2. pojízdná zdvihadla
  3. jeřáby
  4. plošiny

Činnost na výše uvedených určených zdvihacích zařízeních, která jsou majetkem vojenské správy, mají charakter vyhrazeného technického zařízení ve smyslu vyhlášky ČUBP č.19/79 Sb a obsluhují je občanští zaměstnanci. Nevztahuje se na speciální vojenskou techniku.

 

Školení

Další činností, kterou se firma zabývá, je školení obsluh hydraulických jeřábů, pojízdných zdvihadel a pohyblivých pracovních plošin. Školení jsou prováděna ve vlastním školícím středisku nebo pro větší počet posluchačů přímo u zákazníka.